Гаранционни условия

Чл. 105.
 (1) Прoдавачът е длъжен да предаде на потребителя стока, която съответства на дoговора за продажба.

 

(2) Продавачът отговаря за всяка липса на съответствие на потребителската стока с дoгoвора за продажба, която съществува при доставянето на стоката и се прояви до една години след дoставянето й, дори и да не е знаел за несъответствието.

Сайт на  www.Promarketing.bg